Wetalek preloader

Wetalek Suwałki

Zapraszamy do zapoznania się
z zakresem naszych usług.

Przychodnia weterynaryjna

Początki działalności przychodni sięgają 1990 roku. Funkcjonując wówczas pod nazwą Wet-Serwis zdobyliśmy ogromną wiedzę i doświadczenie. Na przestrzeni lat, wraz z rozszerzeniem zakresu usług zmieniliśmy nazwę na Wetalek.

W naszej działalności staramy się sprostać zapotrzebowaniu klientów zapewniając czworonożnym pacjentom fachową opiekę na jak najwyższym poziomie. Gwarantujemy kompleksową opiekę lekarsko–weterynaryjną: pełną diagnostykę, leczenie internistyczne oraz chirurgiczne. Wykonujemy wszystkie niezbędne badania diagnostyczne i laboratoryjne. Na potrzeby naszych pacjentów posiadamy laboratorium analityczne, a czworonogom podróżującym za granicę wystawiamy paszporty.

Zakres usług

Oferujemy szeroki zakres usług weterynaryjnych m.in. diagnostykę
i terapię chorób zwierząt.
szczepienia szczeniąt i kociąt przeciw chorobom zakaźnym według programu szczepień opracowanego przez zespół do spraw szczepień Światowego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt (WSAVA)
szczepienia dorosłych psów i kotów przeciwko chorobom zakaźnym
szczepienia psów i kotów przeciwko wściekliźnie
szczepienia królików przeciwko chorobom zakaźnym
szczepienia trzody chlewnej i bydła
dermatologicznych (w tym przy użyciu autoszczepionek w terapii)
nefrologicznych
endokrynologicznych
gastroenterologicznych
pulmonologicznych
geriatrycznych
hematologicznych i immunologicznych
USG narządów jamy brzusznej
antykoncepcja farmakologiczna (preparaty iniekcyjne i tabletki)
antykoncepcja chirurgiczna (kastracja i sterylizacja)
hamowanie farmakologiczne nadmiernego popędu płciowego u samców
wyznaczanie optymalnego czasu krycia (badanie cytologiczne i poziom progesteronu)
diagnozowanie ciąży (usg)
prowadzenie samic w ciąży
pomoc porodowa
cięcie cesarskie
pełne badanie stomatologiczne
ekstrakcje proste
ekstrakcje chirurgiczne
ekstrakcje przetrwałych zębów mlecznych
chirurgia stomatologiczna
diagnoza i leczenie chorób przyzębia
badanie okulistyczne przy użyciu oftalmoskopu bezpośredniego
testy okulistyczne (test łzowy Schirmera, test z fluoresceiną)
chirurgia tkanek miękkich
chirurgia urazowa
chirurgia onkologiczna
profil ogólny (kontrolny)
profil przedoperacyjny
profil nerkowy
profil wątrobowy
profil geriatryczny
zwalczanie pasożytów zewnętrznych i wewnętrznych
pobieranie i badanie zeskrobin i wymazów w kierunku bakteriologicznym i mykologicznym
badanie moczu (badanie ogólne + badanie mikroskopowe osadu)
badanie kału w kierunku pasożytów

Laboratorium mikrobiologiczne

Laboratorium istnieje od roku 2000. Początkowo była to niewielka placówka badawcza o profilu mikrobiologicznym i ogólnym, wykonująca badania dla potrzeb lecznic i indywidualnych hodowców bydła oraz drobiu.

Zakres usług naszego laboratorium stale się rozszerza - co roku wprowadzamy i akredytujemy nowe metody badawcze.

Polityka jakości

W laboratorium wdrożono i ciągle doskonali się System Zarządzania gwarantujący spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025 oraz wymagań określonych w dokumentach Polskiego Centrum Akredytacji celem zapewnienia wysokiego poziomu jakości i wiarygodności wykonywanych badań.
Laboratorium postępuje zgodnie z zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej i zapewnia wysoką jakość swoich badań świadczonych klientom, poprzez dostarczenie rzetelnych, wiarygodnych i użytecznych wyników:
rzetelnych - wykonanych zgodnie z dobrą praktyką profesjonalną
wiarygodnych – podana wartość liczbowa powiększona o przedział ufności zawiera w sobie, z określonym prawdopodobieństwem wartość rzeczywistą badanego parametru
użytecznych – rozwiązujących problem klienta
Zbudowanie i utrzymanie opinii rzetelnego, życzliwego i godnego zaufania partnera dla klientów i wszystkich zainteresowanych współpracą z Laboratorium.
Laboratorium zapewnia bezstronność i niezależność badań przez:
wykluczenie wpływów finansowych i handlowych na wyniki badań
eliminację wpływów osób lub instytucji spoza Laboratorium, na przebieg i wyniki badań
zatrudnienie osób o właściwych kwalifikacjach
stosowanie właściwych norm badawczych i wzorcowanego wyposażenia pomiarowego
przekazywanie wyników badań przez osoby upoważnione
wynagrodzenie personelu nie zależy od liczby wykonywanych badań i nie jest związane z ich wynikami
Laboratorium zapewnia klientom poufność informacji i ochronę praw własności.
Badania przeprowadzane są zawsze zgodnie z ustalonymi metodami i wymaganiami klienta.
Cały personel Laboratorium zna i stosuje politykę i procedury zawarte w Księdze Jakości i związanych z nią dokumentach.
Kierownictwo Laboratorium zobowiązuje się do ciągłego doskonalenia systemu zarządzania i kompetencji pracowników.
Czuwając nad wysokim poziomem usług, Laboratorium bierze udział w badaniach biegłości.

Zapraszamy do kontaktu

Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub e-mailowego.
wetalek@wetalek.pl

Przychodnia

ul. Utrata 9 (zielony budynek), 16-400 Suwałki
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 16:00, Sobota: 9:00 - 13:00
Tel. 87 566 39 53

Laboratorium Mikrobiologiczne

ul. Utrata 9a, 16-400 Suwałki
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 15:00
Tel. 87 566 54 83